V roce 2017 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011155:  

 

„Energetické úspory v technologickém procesu EKOPRON METAL“

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na optimalizaci spotřeby energií prostřednictvím výměny staré technologie za novou s úpravou technologického procesu. V rámci realizace projektu bude vyměněna technologie manipulačního rypadla za moderní typ s nízkou spotřebou a regulací výkonu dle užitného zatížení. Výměna se týká technologického procesu zpracování kovového odpadu, který probíhá v areálu společnosti na adrese Okrouhlá Radouň 92, 378 42 Nová Včelnice.

Z hlediska žadatele dojde v důsledku projektu ke snížení spotřeby energie v podniku a tím ke snížení nákladů na zpracovatelský proces.  Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií, a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv.

Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2018.